Perczel Mór első bonyhádi emlékművének domborműve

Perczel Mór emlékművét 1933. november 12-én avatták fel a római katolikus templom előtti kert nyugati részén. A März Konrád gimnáziumi tanár által tervezett obeliszk közepét a Perczel Mór bronz domborműve díszítette, melyet Merész Károly készített. A z emlékművet a hatvanas évek elején elbontották. Az emlékmű reliefjét Kolta László tanár úr mentette meg a pusztulástól. A 70-es években a Perczel Mór Közgazdasági Szakközépiskola engedélyt kapott, hogy épületen belül a domborművet elhelyezze.

Perczel Mór honvéd tábornok városunk legnevesebb szülötte, a hazai polgárosodás korának kiemelkedő politikusa, nemzeti függetlenségi küzdelmünk harcosa. Domborműve az első köztéri ábrázolása Bonyhádon, valamint művészeti emlék a XX. század első feléből.