Református templom

Miként a helyi történelmi egyházak templomai, a református templom is a 18. és 19. század fordulóján épült klasszicizáló késő barokk (copf) stílusban, és 1801-ben adták át rendeltetésére. Faszerkezetű tornya 1877-ből származik. Külső felújítására jó félévszázaddal ezelőtt, belső felújítására már a jelen évezred első éveiben került sor. Az utca vonalától valamivel beljebb szabadon áll. Egyhajós templom. Fából készült huszártornyának sisakján évszám olvasható. Főhomlokzatát törtívű oromzat koronázza. Vázadíszes párkányú kapuépítményéből kőkeretes kapu nyílik. Az e fölötti részen a kőtábla latin nyelven fogalmazott feliratot és évszámot is tartalmaz. Belsejében a mennyezete stukkóval díszített. Fakarzata csak egyfelől emelkedik, a bejárati oldalon. Berendezése tipikusan 19. századi. Telkén áll a földszintes L-alaprajzú parókia is, amely a műemléki környezetet kiegészíti Országos védelem alatt álló műemlék, szerepel az országos műemlékjegyzékben