Római katolikus plébánia

A város főterének adott oldalát zártsorú beépítés képezi. Ebbe illeszkedik bele a jelenlegiformáját véglegesen a 19. század közepére romantikus stílusban elnyerő plébániaépület.Földszintes, nyeregtetős megoldású. Építtetője eredetileg Winkler Antal plébános volt, és azelső változat bővítésével és átalakításával jött létre az épület jelenlegi alakja. Az 1990-esévekben újabb átépítésen esett keresztül az L-alaprajzú ház. Oldalfolyosós udvari szárnyjellemzi. Az utcai fronton ívsoros párkányok díszítik.

A lelkészlaknak kulturális értéke is van,a homlokzaton található VörösmartyMihályemléktáblája, amely büszkén hirdeti, hogy “e falak között mindig édes örömmel időzött – mint a Perczel fiúk nevelője – Vörösmarty Mihály, a magyar költő-király Bonyhád két jelespapjának: Egyed Antal plébánosnak és Teslér László káplánnak társaságában, mert beszédükcsak a haza és a literatura volt

Az épület szerepel az országos műemlékjegyzékben is.