TOP-1.1.1-15-TL1-2016-00006 Völgységi Ipari Park bővítési lehetőségeinek megteremtése

Völgységi Ipari Park bővítési lehetőségeinek megteremtése
Pályázat azonosítószáma: TOP-1.1.1-15-TL1-2016-00006
Pályázat címe: Völgységi Ipari Park bővítési lehetőségeinek megteremtése
Kedvezményezett neve: BONYCOM Bonyhádi Közüzemi Nonprofit Kft.
Szerződött támogatási összeg:  300 000 000 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.08.16

A Projekt tartalmának bemutatása:

A támogatás hosszú távú céljának teljesítéséhez az önkormányzat a betelepülő vállalkozások meglévő, illetve új telephelyeinek kialakításával és fejlesztésével, a Bonyhádon működő Völgység Ipari Park elérhetőségének javításával, a vállalatközi együttműködések infrastrukturális hátterének biztosításával járul hozzá. Az ipari parkok és iparterületek az infrastruktúrafejlesztést célzó beruházásokon keresztül alkalmassá válhatnak regionális, valamint országos gazdaságélénkítő hatás kifejtésére. Az üzleti infrastruktúrát igénybe vevő vállalkozások számának növekedésével javul a gazdasági aktivitás, illetve nő a versenyképesség a magasabb minőségű és szélesebb körű szolgáltatások által.     

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

A projektgazda BONYCOM Nkft. jelen fejlesztéssel terezi bővíteni a település és a térség ipari parkját, a Völgységi Ipari Parkot úgy, hogy további iparterület kialakításával lehetőséget teremtsen a megfelelő és gazdaságos környezet által a vállalkozások fejlesztéséhez. A projekt konzorciumi formában, Bonyhád Város Önkormányzatának partnerségével valósul meg. A 300,00 millió forint európai uniós támogatás felhasználásával egy 1200 m2 területű csarnok, közművek és alapinfrastruktúra kialakítása valósul meg.


Kapcsolódó képek


Kapcsolódó Fájlok: